Lidmaadschap


Als de kennismaking is bevallen, kunt u voor drie maanden een aspirant-lidmaatschap aangaan.
In die drie maanden maakt u nader kennis met de sport en met de vereniging en kunt u vaststellen welke handboogdiscipline u het beste ligt.
Na die proefperiode kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet
naar een definitief lidmaatschap en wordt u tevens lid van de NHB.

 

Aan het (aspirant)lidmaatschap van HKS zijn de volgende kosten verbonden (tarieven per 1 januari 2024):

1. De vergoeding voor de proefperiode is afhankelijk van de leeftijd en bedraagt:
 
– voor personen van 8 t/m 12 jaar:  € 42,00
– voor personen van 13 t/m 17 jaar:  € 48,00
– voor personen van 18 jaar en ouder  € 60,00
 
2. De contributie is afhankelijk van het soort lidmaatschap en/of de leeftijd:
 
– aspiranten van 8 t/m 12 jaar:  € 15,00 per maand
– junioren van 13 t/m 17 jaar:  € 15,00 per maand
– senioren van 18 jaar en ouder:  € 21,50 per maand
 
3. Wonende op het zelfde adres:
 
– Elk 2e en volgende seniorenlid uit één gezin, € 19,50 per maand
– 2e jeugdlid onder de 18 jaar: € 11,50 per maand
   
   

Bij overgang naar een andere leeftijdscategorie wijzigt het contributiebedrag per eerste van de maand volgende op de verjaardagmaand.

Beleid Opzegtermijn

Het lidmaatschap kan worden beëindigd met inachtneming van één volledige kalendermaand.
Opzeggingen tegen het einde van het kalenderjaar dienen derhalve vóór 1 december
van het betreffende kalenderjaar door de ledenadministrateur te zijn ontvangen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar dient het resterende gedeelte van de NHB-bijdrage alsnog te worden voldaan, omdat het lidmaatschap van de NHB altijd een geheel kalenderjaar betreft.